За нас

Фирма “Боро” е първата българска фирма, основана през 1991 година, с предмет на дейност - разработка и производство на строителни смеси: циментови лепила за керамични облицовки, сухи шпакловъчни смеси на циментова и гипсова основа, цветни смеси за запълване на фуги на керамични облицовки, мазилки на циментова основа и други.
В началото на 1992 год. в Патентно ведомство е заявена търговска марка “Теракол®”. През 1993 год. фирма “Боро” получи документ за изключителна собственост върху търговската марка “Теракол®”, превърнала се в символ на качественото лепило за керамични облицовки.
Целта на фирмата от самото начало е създаването и производството на продукти, идентични по качествени показатели с тези в Германия. Производствените мощности са от водещи немски фирми. Технологичните процеси се управляват от квалифициран персонал с помощта на съвременен високотехнологичен софтуер, което осигурява известното отлично качество на продуктите с марка “Боро”.
Фирмата разполага с лаборатории за качествен контрол на входящите суровини, материалите и готовите продукти. Силно развита е и развойната дейност. Фирмените технолози са обучавани в лаборатории на водещи немски производители на строителни материали.
В периода 1999-2000 год. фирмата започна производството на течни строителни продукти - воднодисперсионни бои (латекси), грундове, лепила, мазилки и добавки. Собственост на фирмата са три строителни хипермаркета „БОРО“ в гр. София. Фирмата има открити собствени търговски представителства в цялата страна, както и изградена дистрибуторска мрежа. Създадени са центрове за тониране на латекси и мазилки, както във фирмените магазини, така и в търговските представителства в цялата страна.
Високото качество на нашите продукти, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, опазването на околната среда и предотвратяването на нейното увреждане и спечелване на общественото доверие е персонален ангажимент на всеки член от екипа, което доведе до въвеждане и сертифициране на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001-2015.