Система за топлоизолация

Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) Боротерм®

 

ПРЕДНАЗНАЗНАЧЕНИЕ: Външна комбинираната топлоизолационна система ETICS Боротерм® e предназначена за външна топлоизолация  на стари и нови сгради .

Състав:

    Външна комбинирана топлоизолационната система Боротерм® се състои от добре подбрани взаимно допълващи се елементи:

 • Лепило за топлоизолационни плоскости - ТЕРАКОЛ за тополоизолации 2 – произ-водство на  "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД
 • Топлоизолационни  плоскости от експандиран полистирен  - производство на външна фирма под търговската марка на "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД
 • Лепило Шпакловка за топлоизолационни плоскости – ТЕРАКОЛ за топлоизолации -  производство на "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД
 • Лепило Шпакловка за топлоизолационни плоскости – БОРОТЕРМ – производство на "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД.
 • Армираща мрежа – производство на външна фирма под търговската марка на "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД
 • Дюбели – производство на външна фирма

 

ФИНИШНИ ПОКРИТИЯ - Производство на "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД

 

Предимства:

 • Високи топлоизолационни свойства
 • Отлична устойчивост на атмосферни въздействия и и химически замърсени среди
 • Висока пукнатиноустойчивост
 • Висока устойчивост на механични натоварвания
 • Оптимална паропропускливост,  за поддържане  на оптимална влажност и подпомагане процеса на съхнене, особено на новото строителство.
 • Висока светлоустойчивост на цветните продукти
 • Висока водоустойчивост и водоотблъскване
 • Устойчивост на микроорганизми, гъбички и плесени.

 

КОД:

40mm - КОД: ETICS-EPS-EN 13499-1,20-F-I2-PE 200

50mm - КОД: ETICS-EPS-EN 13499-1,45-F-I2-PE 200

80mm - КОД: ETICS-EPS-EN 13499-2,35-F-I2-PE 200

100mm - КОД: ETICS-EPS-EN 13499-2,85-F-I2-PE 200

 

Външна топлоизолационна система  (ETICS)  Боротерм® е в съответствие с: 

 • БДС EN 13499
 • Въведена и сертифицирана система за производствен контрол -  сертфикат за производствен контрол No12 – НСИСОССП-1456 издаден от Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора
 • Регламент (ЕС) No305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти
 • Закон за защита от  вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ДВ бр.114 2003 г/
 • Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата  на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти/ДВ бр.20 от 6.03.2007г/
 • Наредба за реда и начина  за класифициране , опаковане и етикетиране  на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
 • Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени  бои, лакове  и авторепаратурни продукти
 • Европейска Директива (ЕО) No1272/2008 относно класифициране,опаковане, етикетиране на химически вещества и смеси
 • Европейска Директива  453/2010 ЕС относно регистрацията , оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

 

1. Лепило за топлоизолационни плоскости - Теракол® за топлоизолация 2
2. Топлоизолационни плоскости
3. Дюбели за топлоизолационни плоскости (препоръчва се използване на минимум 6 броя на /m²)
4. Армираща стъклофибърна мрежа
5. Лепило - шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости - Боротерм®
6. Грунд - Грунд за мазаилки или Борогрунд® (когато финишното покритие е Фасаден латекс)
7. Финишно покритие - Полимерна мазилка с Драскана или Влачена структура
   - Силиконова мазилка с Драскана или Влачена структура
   - Фасаден латекс (акрилен или силиконов)
   - Тънкослойна релефна мазилка
   - Суха мазилка с Драскана или Влачена структура

 

 

Предимства на топлозиолационната система Боротерм®:

- позволява на стената да диша
- оцветяване в над 20 000 UV устойчиви цвята
- устойчива на атмосферни влияния
- екологично чиста
- отлична паропропускливост
- отлични топлоизолационни качества
- липсват термомостове

 
Примерна външна топлоизолационна система Боротерм® със силиконова мазилка

Теракол за топлоизолации 2 - За залепване на топлоизолационни плоскости от екструдиран и експандиран полистирол: стиропор, фибран, стиродур, стирофом, монодур и др., както и от минерална вата. Хидро и мразоустойчиво. Съдържа моновлакна.

Топлоизолационни плочи от EPS - материалът е с много добра паропропускливост и структурата му позволява „дишането“ на строителната конструкция, като по този начин ефективно предотвратява натрупване на конденз и мухъл, както в нея, така и в помещенията. Плочите са с много добри топлоизолационни свойства, точни размери и са устойчиви на стареене. Не променят формата си и не се свиват.

Дюбели за топлоизолационни плоскости - подходящи са за закрепване на твърди изолационни материали като стиропор - изолационни плочи EPS и др. в основи от бетон, газобетон, плътни и решетъчни тухли. (препоръчва се използване на минимум 6 броя на /м²).

Армираща фибростъклена мрежа - предназначена е за армиране на шпакловъчния слой върху изолационните плочи от EPS-F при топлоизолиране на фасади на сгради. Армирането със стъклофибърна мрежа предотвратява образуването на пукнатини и нацепвания на повърхностите, които се дооформят, а също и предотвратява и увреждането на мазилката.

Теракол за топлоизолации - За залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от екструдиран и експандиран полистирол: стиропор, фибран, стиродур, стирофом, монодур и др., както и от минерална вата, а също и направа на тънкослойни шпакловки върху тях. Хидро и мразоустойчиво. Съдържа моновлакна.

Борогрунд 10 - За грундиране преди нанасяне на полимерни, силиконови мазилки, леки минерални мазилки, както и върху равни основи като бетон, циментови шпакловки, здрави основи от вододисперсионни бои, армирани повърхности за топлоизолационни системи и други. Устойчив при атмосферни влияния, с отлична адхезия и здравина.

Силиконови мазилки - Пастообразни тънкослойни мазилки, готoви за полагане, с много добра паропропускливост и отлична водонепромокаемост. Положеното декоративно покритие е устойчиво на стареене, атмосферни влияния, промишлени газове, гъбички, плесени и бактерии. За декоративно оформяне на фасади. Нанася се върху гипсови и вароциментови мазилки, фасадни топлоизолационни системи, гипсокартон, бетон. 

При желание от страна на киента, финишното покритие може да бъде:

- Полимерна мазилка с Драскана или Влачена структура

- Суха мазилка с Драскана или Влачена структура

 

Предимства на топлозиолационната система Боротерм® със силиконова мазилка:

- позволява на стената да диша
- оцветяване в над 20 000 UV устойчиви цвята
- устойчива на атмосферни влияния
- екологично чиста
- отлична паропропускливост
- отлични топлоизолационни качества
- липсват термомостове
- няма ограничение във височината на сградите
- отлична здравина
- най-доброто съотношение между цена и качество

Декларация за характеристиките на строителен продукт БОРОТЕРМ

Техническа карта БОРОТЕРМ

Покажи още Скрий

Теракол за топлоизолации

Теракол за топлоизолации 2

Борогрунд дълбокопроникващ

Борогрунд 10 - грунд за мазилки

Боротерм

Декоративна полимерна мазилка с влачена структура

Декоративна полимерна мазилка с драскана структура

Декоративна силиконова мазилка с влачена структура

Декоративна силиконова мазилка с драскана структура