Система за баня

 
 
3. Уплътнителна лента
 
 
 
 

При изпълнение на системата за баня  препоръчваме да се изпълни следната последователност в операциите:

Проверява се устойчивостта на основата и се почиства от евентуални замърсявания. Неравности и пукнатини по основата се поправят с Теракол® циментова шпакловка.

След изсъхване на поправените участъци (24 часа), основата се грундира с Борогрунд® дълбокопроникващ. В областа на ъглите между пода и стените както и между съседните стени се нанася с валяк хидроизолационния продукт Аквастоп 3®. В още пресния слой се полага уплътнителна лента с гумиран среден участък. Преди цялостното хидроизолиране се поставят и маншети за подовия сифон и тръбите. След това се нанася Аквастоп 3® по цялата повърхност на стените и на пода. Времето на втвърдяване на първия слой е не по–малко от два часа. Нанася се втори слой. Дебелината на изсъхналото хидроизолационно покритие в изсъхнало състояние трябва да е не по-малко от 1 mm. Покритието изсъхва за не по–малко от 12 часа. За полагане на плочките са подходящи всички циментови лепила за плочки от асортимента на фирма ”БОРО ТЕРАКОЛ” ООД. Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размери на зъбите от 6x6 mm до 10x10 mm в зависимост от основата и размера на керамичните плочки. Ползвайте нивелир за контрол на подравняването и желания наклон на плочките, с помощта на гумен чук постигнете желаното положение. Между плочките се оставят фуги с минимална ширина 2-3 mm. След около 24 часа лепилото е добило първоначална якост и може да се стъпва върху керамичните плочки. Фугиращата смес Фугаколор FLEX® се полага с гумена маламашка при наклон около 45° към повърхността и с диагонални движения. Уверете се, че фугиращата смес е проникнала в дълбочина на фугата. Остатъкът от сместа се отстранява също с диагонални движения. Изчаква се около 15 min. Повърхността на плочките се почиства с влажна гъба като същевременно се оформят фугите. Пълното изсъхване на фугите става след 24 часа. Препоръчваме хидрофобиране на фугите с Фугафикс®, който предпазва фугите от замърсяване и улеснява почистването им.

Покажи още Скрий

Борогрунд дълбокопроникващ

Аквастоп 3

Теракол Универсал Флекс, клас С2ТЕ

Фугаколор FLEX

Фугафикс