Система за балкони и тераси

1. Борогрунд

2. Аквастоп 2

3. Уплътнителна лента

4. Теракол Флекс

5. Фугаколор

6. Фугафикс

 

При изпълнение на системата за тераса  препоръчваме да се изпълни следната последователност в операциите:

Проверява се устойчивостта  на основата и се почиства от евентуални замърсявания. Неравности и пукнатини по основата се поправят с ТЕРАКОЛ ® циментово лепило. След изсъхване на поправените участъци (24 часа), основата се грундира с Борогрунд® дълбокопроникващ. В областта на ъглите между пода и стените както и между съседните стени се нанася с валяк или четка двукомпонентния хидроизолационен продукт Аквастоп 2®, състоящ се от сух компонент А на циментова основа и течен компонент Б на основата на полимерна дисперсия. Към 25 kg суха смес се добавя 15 kg течна добавка и се смесват с механична бъркалка до пълното им хомогенизиране. В още пресния слой се полага уплътнителна лента с гумиран среден участък. В участъка където има оточна тръба се монтира маншет за стена. След това се нанася Аквастоп 2® по цялата повърхност на пода и стените. Времето на втвърдяване на първия слой е не по–малко от два часа. Нанася се втори слой. Дебелината на изсъхналото хидроизола-ционно покритие в изсъхнало състояние трябва да е не по-малко от 1 mm. Покритието изсъхва за не по –малко от 12 часа. За полагане на плочките е подходящо тънкослойно лепило TЕРАКОЛ ® Флекс от асортимента на фирма ”БОРО ТЕРАКОЛ” ООД. Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размери на зъбите от 6x6 mm до 10x10 mm в зависимост от основата и размера на керамичните плочки. Ползвайте нивелир за контрол на подравняването и желания наклон на плочките, с помощта на гумен чук постигнете желаното положение. Между плочките се оставят фуги с минимална ширина 2-3 mm. След около 24 часа лепилото е добило първоначална якост и може да се стъпва върху керамичните плочки. Фугиращата смес Фугаколор FLEX ® се полага с гумена маламашка при наклон около 45° към повърхността и с диагонални движения. Уверете се че фугиращата смес е проникнала в дълбочина на фугата. Остатъкът от сместа се отстранява също с диагонални движения. Изчаква се около 15 min. Повърхността на плочките се почиства с влажна гъба като същевременно се оформят фугите. Пълното изсъхване на фугите става след 24 часа. Препоръчваме хидрофобиране на фугите с Фугафикс ®, който предпазва фугите от замърсяване и улеснява почистването им.

Покажи още Скрий

Борогрунд дълбокопроникващ

Аквастоп 2 (комплект)

Фугаколор FLEX

Фугафикс