Боро антифриз

Течна противозамръзваща добавка за бетони, циментови разтвори и циментови лепила

 

КУПИ

 

Предназначение: Добавка за изготвяне на бетони, циментови разтвори, циментови лепила и мазилки при температури до -50С.

 

Свойства:

- Понижава температурата на замръзване на направната вода и ускорява времето за свързване на цимента.

- Намалява направната вода с 2-3%, при запазена обработваемост, еднородност и пластичност на смесите.

- Елемент от външна топлоизолационна система (ETICS) „БОРОТЕРМ“.

 

Разходна норма:

1-1,5% от масата на свързващото вещество или 1-1,5 kg за 100 kg цимент.

150 g на 25 kg циментови лепила на фирма „БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Съхранение: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура до -8°С .

 

Декларация за експлоатационни показатели
Информационен лист за безопасност
Техническа карта

Опаковки
1 кг.
кашон
Арт. N:
3800031570247
6 кг.
палет
Арт. N:
3800031570223

Нашите професионални консултанти Ви препоръчват още