Проект КОВИД 19 за СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ по ОПИК 2014-2020

21.05 2021

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1600-CO1, Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бенефициент: БОРО ТЕРАКОЛ ООД
 

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 10.02.2021 г.
Край: 10.05.2021 г.