НА ФОКУС: BORO-Antifreeze - надеждна течна добавка за изготвяне на бетони, която ускорява набирането на якост при температури до - 5°С.

21.12 2022

Не отлагайте строителството, когато трябва да завършите в най-кратки срокове, а зимата вече е "на прага"!
Добавете БОРО АНТИФРИЗ - за изготвяне на бетони, циментови разтвори, циментови лепила и мазилки при температури до - 5°С.
✔ Понижава температурата на замръзване на циментовите смеси;
✔ Ускорява процеса на втвърдяване

https://boro-bg.com/bg/product/boro-antifriz