БОРО ТЕРАКОЛ ООД - бенефициент по проект: BG16RFOP002-6.002-0170-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

12.09 2023

Основна цел:Възстановяване на предприятието от икономическите последици от разпространението на пандемията от COVID-19 чрез подобряване на енергийната му ефективност

Обща стойност: 300 000 лв., от които 150 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране

Начало: 16.09.2022 г.

Край: 16.07.2023 г.